Bóng Chày

Link vao M88:

LINK M88 1    LINK M88 2    LINK M88 3    LINK M88 4     LINK M88 5

Để đặt cược vào bóng chày, hãy nói với người viết vé số hiệu cược của đội chơi và lượng tiền bạn muốn cược.
Nếu đội của bạn thắng trận đấu, bạn giành chiến thắng. Tiền thắng cược biến động theo tỷ lệ cược được đăng. Tỷ lệ cược bóng chày được hiển thị bằng một “Dòng tiền cược.”
Dòng tiền cược: Tỷ lệ cược cho một trận đấu dựa trên cơ sở $1. Một “dấu trừ” (-) trước con số nghĩa lên đội đó ở cửa trên. Một “dấu cộng” (+) trước con số nghĩa là đội đó ở cửa dưới.
Ví dụ:

• Cầu thủ ném bóng được nêu là cầu thủ ném bóng bắt đầu

Số hiệu cược Đội Cầu thủ ném bóng Tỷ lệ cược Tổng Dòng tiền cược tổng
301 Dodgers Brown +110 7.5 Trên -110
302 Braves Maddux -120 Dưới -110

Lưu ý: Các đội bên dưới luôn là đội chủ nhà trừ khi có ghi chú khác.

Tỷ lệ cược của Braves là -120, nghĩa là đặt cược $12 sẽ thắng $10, kể cả tiền hoàn lại thì tổng là $22. Tỷ lệ cược của Dodgers là +110, nghĩa là đặt cược $10 sẽ thắng $11, kể cả tiền hoàn lại thì tổng là $21.

baseball-bet
Dòng cược ngày nay chúng tôi sử dụng một định dạng khác, nhưng ý tưởng là như nhau. Bạn sẽ không tìm thấy các tỷ lệ cược cho Cửa dưới. Tỷ lệ cược cửa dưới sẽ dựa trên những gì sòng bạc có cho dòng cược của mình. Hầu hết sử dụng một “Dòng Phần Mười” hoặc gần tương tự.

Bạn đang thấy một ví dụ về Dòng Phần Mười.

Braves -120
Dodgers +110
Một dòng 20 xu sẽ như sau.
Braves -130
Dodgers +110

Dưới đây là hai ví dụ khác về một Dòng Phần Mười và một dòng 20 xu. Xem liệu bạn có thể nói lên một phần của chúng.

Braves -105
Dodgers -105
Braves -120

Dodgers Chẵn

Bạn có thể biết giá cửa dưới bằng cách nhìn dòng của cửa trên. Dòng Phần Mười đang dần biến mất vì cá cược thể thao muốn tạo ra lợi nhuận lớn hơn trong khi đang là mùa cá độ chậm nhất theo truyền thống. Một số cược vẫn cung cấp Dòng Phần Mười.
Dòng tiền cược thay đổi liên tục. Phụ thuộc vào thời gian bạn thực hiện đặt cược, dòng tiền cược có thể khác nhau khi trận đấu bắt đầu. Dòng cược được đưa ra trên vé của bạn là tỷ lệ cược chính thức, trừ khi cầu thủ ném bóng bắt đầu được thay đổi. Điều này sẽ được giải thích sau.

890x90_VN

Link vao M88:

LINK M88 1    LINK M88 2    LINK M88 3    LINK M88 4     LINK M88 5

Tổng: Tổng chạy điểm trong một trận đấu. Cũng được gọi là trên/dưới.
Bạn có thể đặt cược tổng điểm của trận sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn con số được nêu trước. Không phụ thuộc vào đội thắng. Đơn giản chỉ cần thêm điểm số cuối cùng của mỗi đội. Tiền thắng cược, trừ khi có quy định khác, sẽ được tính ở tỷ lệ cược 10/11. (-110)
Lưu ý: Khi cá cược một tổng, các quy tắc này được áp dụng:

(a) Trận phải qua chín hiệp, hoặc 8 1/2 hiệp nếu đội nhà thắng.
(b) Cả hai cầu thủ ném bóng được nêu phải bắt đầu trò chơi.
Nếu một trong hai điều kiện không xảy ra, đặt cược sẽ được hoàn trả.
Tất cả chạy điểm trong hiệp phụ được tính vào cược trên/dưới.

Dòng chạy bóng chày

Dòng chạy: một điểm chấp 1 1/2 được cho vào một trận bóng chày.

Cửa trên phải thắng 2 chạy trở lên, hoặc cửa dưới phải:
(a) Giành chiến thắng trận đấu.
(b) Hoặc thua chỉ một chạy.
Tiền thắng cược biến đổi theo tỷ lệ cược dòng tiền giao cho từng kết quả.
Ví dụ:

Số hiệu cược

Đội

Cầu thủ ném bóng Dòng tiền cược Tổng Dòng tiền cược cho tổng Dòng chạy Dòng tiền cược cho dòng chạy
301
Dodgers
Brown +110 7.5 Trên -110 +1.5 -180
302 Braves Maddux -120 Dưới -110 -1.5 +160

Braves phải thắng 2 chạy; cược $10 sẽ thắng $16, kể cả tiền cược hoàn trả là $26. Dodgers không thua 2 chạy; cược $18 sẽ thắng $10, kể cả tiền cược hoàn trả là $28.
Lưu ý: Cùng một quy tắc áp dụng cho cược dòng chạy và cược tổng.
(a) Trận phải qua chín hiệp, hoặc 8 1/2 hiệp nếu đội nhà thắng.
(b) Cả hai cầu thủ ném bóng được nêu phải bắt đầu trò chơi.
Nếu một trong hai không xảy ra, đặt cược sẽ được hoàn trả.

Cược tích luỹ bóng chày

Bạn có thể kết hợp một vài đội vào một cược. Tất cả các đội phải giành chiến thắng để thắng cược.

Cược tích luỹ bóng chày được tính bằng cách dùng số tiền thắng cược trong trận đầu tiên dựa trên dòng tiền cược, áp dụng số tiền đó cho trận đấu tiếp theo, và cứ như vậy.
Nếu trận đấu bị hoãn lại vì lý do nào đó, cược tích luỹ giảm bởi một đội. Việc đặt cược được xử lý như là trận hoãn chưa bao giờ có trong tích luỹ.
Dưới đây là một ví dụ về cách tính cược tích luỹ bóng chày:

Lượng cược Tỉ lệ cược cho
Đội 1
Tỉ lệ cược cho
Đội 2
Tỉ lệ cược cho
Đội 3
$10 +120 -130 -150
$10 x 2.20 x 1.77 x 1.67 = $65.03

Tuỳ chọn cầu thủ ném bóng được nêu

Khi thực hiện đặt cược bóng chày, bạn đang đặt cược đội đấu với đội. Bạn có tùy chọn để chỉ rõ một trong hai hoặc cả hai cầu thủ ném bóng được nêu phải bắt đầu trò chơi.
Vì tỷ lệ cược bóng chày được xác định dựa trên cầu thủ ném bóng bắt đầu, bất kỳ thay đổi ném bóng nào sau đó buộc phải điều chỉnh tỷ lệ cược. Điều này sẽ làm tăng hoặc giảm tiền thắng cược trên một vé chiến thắng. Tuy nhiên, nếu bạn liệt kê những cầu thủ ném bóng bắt đầu và cầu thủ đó không là người bắt đầu thì tiền cược sẽ được hoàn trả.

Link vao M88:

LINK M88 1    LINK M88 2    LINK M88 3    LINK M88 4     LINK M88 5

申博